Regler

 

 

 

1. Poengformel

Poeng i en regatta gis etter følgende formel: P x V x D

 

2. Formelforklaring

P = Plasseringspoeng

V = Vekttall

D = Deltagerfaktor

 

3. Plasseringspoeng

Poeng gis alle deltagere (skipper og mannskap) basert på resultater pr. klasse fra hver regatta.

 

 

4. Deltagerfaktor (antall personer – ikke båter!)

I regattaer med 1-1000 deltagere, er deltagerfaktoren, 0,7

I regattaer med 1001-1500 deltagere, er deltagerfaktoren 0,8

I regattaer med 1501–2000 deltagere, er deltagerfaktoren 1,0

I regattaer med 2001 deltagere eller mer, er deltagerfaktoren 1,2

 

5. Aldersfradrag

Poeng som oppnås i en regatta er gjeldende for alltid. Det er ingen aldersfradrag.

 

6. Tellende regattaer

6.1 Se egen side/fane.

6.2 Kun regattaer for kjølbåter kan være poenggivende regattaer.

6.3 I prinsippet kan alle regattaer som oppfyller pkt. 6.2 være ranking-givende, men følgende krav må være oppfylt:

6.3.2 Det må ha startet minimum 50 deltagere (personer) totalt i regattaen. Har det deltatt færre er regattaen ikke poenggivende.

6.3.3 Komplette mannskapslister må være utfylt før start.

6.3.4 Dersom resultatlisten er mangelfull eller foreligger senere enn 1 uke etter arrangementet, kan regattaen vurderes som ikke tellende.

6.3.5 Det kan ikke være andre tellende regattaer i samme distrikt på samme tidspunkt.

6.4 Alle nye regattaer på SBBRanking får i utgangspunktet et vekttall på 0,5, men det står SBBR fritt til å justere dette. Følgende faktorer skal i så fall være med i vurderingen:

6.4.1 DELTAGELSE: Forventet deltagelse

6.4.2 BANELENGDE: Regattaens lengde

6.4.3 KVALITET: Kvaliteten på deltagerne

6.5 En regatta kan få økt eller redusert vekttall det påfølgende året